New York, NY - Photo-Q Photography by Joshua Quattlebaum

20141124-5O5A5269

2014Apple StoreNYNew York