New York, NY - Photo-Q Photography by Joshua Quattlebaum

20141123-5O5A4750

2014Lego StoreNYNew York